Homepage - Fotografi - Förbud mot fotografering
Förbud mot fotografering

Förbud mot fotografering

Fotografi

På många platser är det idag förbjudet att fotografera. Det handlar ofta om platser som kan innehålla känslig information så som till exempel militära anläggningar. På sådana platser kan det vara ett brott att fotografera och man kan då straffas enligt lag. Det är också vanligt att det är förbjudet att fotografera på till exempel museum eftersom man inte vill att det som finns på museet ska vara tillgängligt utifrån.

På många arbetsplatser är det också förbjudet med fotografier. Detta för att till exempel undvika att känslig information om företaget kommer ut. De argument som finns för fotograferingsförbud kan vara allt från personlig integritet till hot mot rikets säkerhet. Det kan till exempel vara förbjudet att fotografera människor i nakna sammanhang, och det är strängt förbjudet med vissa former av pornografi. Det är också förbjudet att använda kameror under biofilmer eftersom man vill undvika att personer filmar av bioduken och sprider materialet gratis.

nullpoint