Homepage - Fotografi - Foto i färg
Foto i färg

Foto i färg

Fotografi

Eftersom bilder man ibland kan se hos sina mor och farföräldrar är i svartvitt så är det lätt att tro att tekniken med färgfoton är ett helt nytt fenomen. Den tekniken har dock funnits sedan mitten av 1800-talet och det första färgfotografiet togs redan 1861.

Processen för att få fram färgfotografier var dock väldigt omständig och man behövde ha flera kameror med olika färgfilter. Detta utvecklades dock senare till att man kunde använda flera färgfilter i en och samma kamera.

Färgerna som kunde användas var dock begränsade och det dröjde ända in på 1900-talet innan fotokemister lyckades ta fram tekniken att få fram fler färger. Det kanske mest praktiska exemplet är den så kallade polaroidkameran som kunde få fram färgbilder på bara ett par sekunder och som dessutom tillverkades direkt ur kameran, denna kamera kom under 1960-talet.

Färgfoton innebär dock inte bara att bilderna är mer lika verkligheten. Att fotografera i färg kan också innebära att man inverterar färgerna, så kallat negativ. Detta är faktiskt den vanligaste metoden då man framkallar färgfilm eftersom man kan använda dessa för att sedan skapa positiva större bilder, alltså bilder med korrekt färgförhållande.

nullpoint