Homepage - Fotografi - Fotografi och historia
Fotografi och historia

Fotografi och historia

Fotografi

Man skulle kunna tro att fotografering och fotografier är ett väldigt nytt fenomen, men faktum är att  historien sträcker sig ända bak till 1000-talet då man började diskutera saker så som camera lucida och camera obscura som var principer som skulle kunna ersätta avbildningar genom måleri. Man utvecklade dock inte den teknik som behövdes för detta förrän under 1500-talet. Bilderna var dock väldigt känsliga och de var väldigt suddiga och svaga. Det dröjde innan man kunde få fram bilder som var varaktiga.

De äldsta fotografierna som fortfarande finns kvar kommer från början av 1800-talet och det var då fransmannen Joseph Nicéphore Niépce som lyckades få fram den första bilden som var varaktig. Den tekniken togs då fram under många års experimenterande. Den första tekniken som användes i någon större utsträckning inom fotografi var dock daguerreotypin som Niépce och Daguerre tog fram tillsammans.

Senare under 1800-talet lyckades man dock utveckla fotografikonsten något och man lyckades bland annat med konsttricket att kunna ta fram flera kopior från ett och samma fotografi. Företaget Kodak som fortfarande finns kvar började även att tillverka kameror för allmänheten. Det var dock ovanligt att man bland allmänheten ägde kameror.

Under 1900-talet lyckades man ta fram småbildskameran, eller den så kallade 135-kameran. Dessutom utvecklades digital fotografering. Bälgkameror och lådkameror anses vara daterade men storformatskameran, småbildskameran samt mellanformatskameran används än idag.

Man utvecklade också tekniken att redigera fotografier tidigt. Manipulering av fotografier blev tidigt vanligt både framför kameran och den färdiga bilden. Detta har bland annat varit vanligt i olika diktaturer då man vill framställa verkligheten på något annat sätt än den är, eller då man vill dölja att något har hänt. Manipulering av fotografier är också vanligt för att helt enkelt lura folk och det är många som har velat skrämmas genom åren genom att till exempel klippa in spöken i bilder.

Fotografier har genom åren varit ett starkt medel för att påverka folk och många krigsfoton har blivit världskända och vänt opinioner i hela länder. Ett färskt exempel är bilden på den drunknade pojken under flyktingkrisen som spreds i västvärlden och ett äldre exempel är då en pansarvagn blockerades av en civilperson på röda torget. Många bilder på artister har också blivit ikoniska genom åren, exempel på sådana är till exempel Marilyn Monroe.

nullpoint