Homepage - Fotografi - Fotografi
Fotografi

Fotografi

Fotografi

Det finns ett talesätt som säger att en bild säger mer än 1000 ord. Oftast kan du titta på en bild och undra vad historien bakom är. Kanske börjar du också fundera på hur historien om kameran och foto överhuvud taget uppstod. I denna artikel kommer ni kunna läsa om detta. Vi har svårt att förstå att det var en stor händelse att människor kunde bli fotograferade på 1800-talet eftersom det är så självklart för oss idag.

Fotografering började redan 1000 år efter kristus då principen för mörkerrum och riktkameror utvecklades. Med hjälp av optikens utveckling på 1500-talet kunde man stegvis göra bilden ljusare. Under denna tid kunde en person ta en bild men denna bild blev inte varaktig eftersom den tekniken inte hade tänkts ut än. Därför är det äldsta bevarade fotografiet från 1826. Under 1800-talet skulle också många olika uppfinningar och innovationer utvecklas. Det blev bland annat möjligt att ta flera bilder med samma plåt.

 

Fotografin har oftast använts för att man ville bevara minnen för privatbruk. I nutid använder man kameror som säkerhet i hemmet och på offentliga platser. I takt med att datorn kom utvecklades även scannern som gjorde att diabilder från förr kunde digitaliseras. Du behöver inte vara en fotograf för att kunna använda en kamera och fotografera. Skulle du däremot vilja utveckla dina kunskaper så att du kan ta bättre bilder är det inte helt fel att ta en kurs. Fotografi har många olika användningsområden idag.

Några exempel är att du kan använda kameran och fotografiet som pressbilder. Det innebär att du kan fotografera till tidningar och böcker. Du kan ta reklamfoton där du har fotat av en vara som det sedan ska göras reklam för, eller arbeta med modellfotografering där du fotograferar modeller med kläder från olika klädmärken. Kameran går också att förflytta vilket gör att du har möjlighet att åka var du vill i världen och fotografera. Tänk bara på att det faktiskt finns vissa platser som du inte får ta foton på.

Fotograferingsprocessen kan delas in i fyra enkla steg för att gå från planering till färdig bild.

Under 1900-talet blomstrade fotografierna som konst istället för målade tavlor som tidigare. Ett känt fotografi som har blivit konst är byggarna som sitter uppe på en järnbalk i luften i Manhattan på 1900-talet. Det finns inget rätt eller fel när det kommer till just fotografiet men det kan alltid förbättras. Till en början var fotografierna svartvita men det förändrades med tiden och de blev senare i färg. Dagen kameror har så pass många inställningar att vi exempelvis kan ställa in att vi ska ta en svartvit bild. Går inte detta så kan vi ställa in det i bildbehandlingsprogrammet som finns i kameran.

nullpoint