Homepage - Uncategorized - Framtidens fotografer
Framtidens fotografer

Framtidens fotografer

Uncategorized

Hur kommer efterfrågan på fotografer och fotografier se ut i framtiden? Det är en fråga som diskuteras vid olika seminarium inom fotografyrket och det verkar vara svårt att enas kring ett gemensamt svar. Många menar att framtiden för bildjournalistiken ser både ljus och mörk ut på samma gång.

Både enklare och svårare förr

Många ur det äldre gardet fotografer, som exempelvis var med och dokumenterade Vietnamkriget menar att förändringarna blir för stora för att fotografyrket som vi känner det idag, ska kunna överleva. På den tiden var man som fotograf tvungen att hålla reda på tekniska inställningar i det oändliga och även själv kunnig att hantera och köpa in teknikdelar, eftersom tillgång till kameraservice inte alltid fanns närvarande. Men på andra sätt var yrket enklare förr. På 60-talet handlade det många gånger bara om att vara våghalsig och befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det fanns betydligt färre människor som fotograferade och konkurrensen fanns inte alltid där. Det var också en gyllene ålder för kvälls- och dagstidningar och det var ännu långt innan internet slog igenom. Det gick inte heller att sprida bilder över stora avstånd, så tidningarna var beroende av de fotografer man hade kontrakt med.

Artificiell Intelligens

De som ser ljust på framtiden för fotografer menar att det istället handlar om att anpassa sig till vad framtiden för med sig. Vi blir allt fler människor på jorden och det finns allt fler berättelser att berätta och artificiell intelligens kan inte ersätta den mänskliga blicken menar man. Det kommer enligt de mer framtidsoptimistiska fotograferna finnas ett lika stort behov av kvalitativa bilder ett långt tag framöver och det digitala samhället har skapar oändliga möjligheter att sprida sina bilder.

AI kommer förmodligen att få en större roll och själva tekniken i kamerorna kommer utvecklas markant. I framtiden kommer man inte behöva oroa sig för att få fokus i bilderna, då varje bild kommer kunna tas med full fokus från förgrund till bakgrund. Det är i alla fall en av teorierna som cirkulerar inom olika fotograf-forum, men än så länge bara ett önsketänkande.

Digitaliseringen överspelad

En del menar ändå att minnet om vad en bra fotograf är, långsamt håller på att försvinna. När kameran för en bra tid sedan gick över från att använda filmrullar till att bli digitala, försvann momentet att man var tvungen att vara någorlunda sparsam med sina bilder. Fram växte en ny form, där det i princip gick att ta hur många bilder som helst, vilket inte alltid leder till kvalité enligt vissa. Andra menar att dagens digitala fotografer, är bättre än någonsin, just för att man kan fokusera mer på berättandet än vilka inställningar som ska gälla på kameran. Det blir förvisso fler dåliga bilder men å andra sidan fler riktigt bra bilder. Den digitala revolutionen inom fotografin är egentligen överspelad och det gäller att ta sig an de ny möjligheter som erbjuds om man vill arbeta som fotograf idag.