Därför har profilerade produkter så stor effekt

Att göra reklam för sitt varumärke blir allt viktigare. Det kan vara svårt att nå fram i medieflödet och med hjälp av profilerade produkter nås en annan marknad. Med hjälp

På många platser är det idag förbjudet att fotografera. Det handlar ofta om platser som kan innehålla känslig information så som till exempel militära anläggningar. På sådana platser kan det vara ett brott att fotografera och man kan då straffas enligt lag. Det är också vanligt att det är förbjudet att fotografera på till exempel […]

Read More

Idag ser vi färgfotografi som något självklart, men länge var fotografier något som återgavs i gråskalor, eller i svartvitt, då det var ovanligt att man kunde återge färger. Svartvitt fotografi var mycket billigare än färgfotografi så även efter att färgfotot gjorde entré så fortsatte den svartvita typen att dominera under lång tid. Det krävdes även […]

Read More

Eftersom bilder man ibland kan se hos sina mor och farföräldrar är i svartvitt så är det lätt att tro att tekniken med färgfoton är ett helt nytt fenomen. Den tekniken har dock funnits sedan mitten av 1800-talet och det första färgfotografiet togs redan 1861. Processen för att få fram färgfotografier var dock väldigt omständig […]

Read More

Till en början ansågs inte fotografi vara någon konstform då man ansåg att fotografen egentligen inte behövde anstränga sig genom att till exempel vara duktig på att måla med handen. Detta förändrades dock under 1900-talet då fotograferingen började accepteras i den västerländska konstvärlden. Tidiga förespråkare till att fotografering skulle anses som konstform var bland annat […]

Read More

Man skulle kunna tro att fotografering och fotografier är ett väldigt nytt fenomen, men faktum är att  historien sträcker sig ända bak till 1000-talet då man började diskutera saker så som camera lucida och camera obscura som var principer som skulle kunna ersätta avbildningar genom måleri. Man utvecklade dock inte den teknik som behövdes för detta […]

Read More

Att fotografera är något som de flesta nu för tiden gör väldigt ofta. Möjligheterna har blivit mycket större och nästan alla har tillgång till en kamera hela tiden i form av sin smarta telefon. Så har det dock inte varit särskilt länge. För bara 20 år sedan var fotografering en process som tog tid och […]

Read More
nullpoint